024-3483285 info@inspectora.nl

Inleiding

INLEIDING
Dit document is bedoeld om u in staat te stellen met Inspectora te werken. In deze quickstart handleiding worden
de hoofdlijnen van het programma uitgelegd.

INSPECTORA
Inspectora is een applicatie waarmee inspecties uitgevoerd worden en waar de rapportages geautomatiseerd zijn.
Deze applicatie is gemaakt met het programma FileMaker. In Inspectora draait het om de relaties tussen klant,
object, inspectieplan – pve , inspectie en rapport. Door de relaties tussen deze modules is er een extra controle
voor de inspecteur. Als er geen object is, kan er ook geen inspectieplan gemaakt worden. Met Inspectora kunnen
inspecteurs op een tablet inspecteren, hierdoor zijn de gegevens direct gedigitaliseerd.