024-3483285 info@inspectora.nl

Afwijkingen lookup aanmaken

Een lookup bestaat uit twee onderdelen
STAP 1 Lookup groep
STAP 2 Lookup code

STAP 1
Eerst wordt een lookup groep aangemaakt ga naar:

Opzoektabellen -> tabblad “Inspectie” -> groep

Door op plusicoon de klikken wordt een nieuw record aangemaakt. Vul daarna de “groep naam” en Type inspectie in.

Ga terug naar het tabblad “Inspectie” en klik op “Tabel Afwijkingen” Je komt dan in het volgende scherm uit.

Tip en Trick!

Bij type inspectie ben je vrij om een andere unieke naam te gebruiken. Ik het voorbeeld zie je staat vliegtuig inspectie als type inspectie. Met A320 als lookup groep. Deze komt niet in de standaard omhoog, Maar als je de naam bij het plan opgeeft dan wordt die lijst gebruikt. Dit stelt je instaat om eigen unieke lijsten te gebruiken.

Let op

Type inspectie en loopup groep stel je in bij het inspectieplan. Scherm is ook een afbeelding van het inspectie plan

Ga terug naar het tabblad “Inspectie” en klik op “Tabel Afwijkingen” Je komt dan in het volgende scherm uit.

Klik op Plus icoon om een nieuwe “opzoek afwijking/gebrek” te maken. Vul nu in:
1. Lookup groep, doormiddel van de puldown menu.
2. Lookup code, Zelf een naam bedenken
3. Eventueel een snelcode, zelf een bedenken

Daar kunnen de andere teksten worden ingevuld.

OPMERKING de naam die je selecteert in Lookupgroep heb je eerder aangemaakt bij stap 1

Voorbeeld afwijking:

Hoe je een afwijking gebrek kan invullen.