024-3483285 info@inspectora.nl

Teken module

Inleiding gebruik inspectora tekenmodule

Om goed gebruik te kunnen maken van de tekenmodule moeten er iconen sets worden
aangemaakt. Deze iconensets kunnen vervolgens toegepast worden in de gewenste tekeningen
en plattegronden. De iconen set kan bestaan uit 3 soorten iconen:
• Afwijkingen
• Meetwaardes
• Componenten
Met deze 3 soorten iconen is het mogelijk om alle bevindingen tijdens een inspectie te
noteren. In onderstaande paragrafen wordt stap voor stap toegelicht hoe een groep met
bijbehorende iconen aangemaakt kan worden.

Klik op handleiding voor de volledige handleiding.