024-3483285 info@inspectora.nl

Offline module instellingen

Server verwijzing aanpassen in de offline module.

Bedoelt voor de gebruikers die Inspectora op hun eigen server draaien.

Het bestandspad/serververwijzing van de online module (onderdeel van de offline module) moet worden aangepast.

Om het bestandspad van de online module te wijzigen in de offline module gaat u vanuit het hoofdscherm naar instellingen.
Klik vervolgens op de knop “Pas bestandspad inspectora online aan”.
Dit opent een venster met een lijst van gegevensbronnen die inspectora offline gebruikt. (figuur 1)

 

Bestandspad aanpassen
Dubbel klik op de gegevensbron met de naam “Inspectora Online”.  (figuur 2)
Overzicht bestands paden
Verander de bron in het grote teksvak met de lijst van bestandspaden naar het nieuwe bestandspad van de online module.(figuur 3)
Het standaard bestandpad van de online module is “fmnet:/svr.inspectora.nl/inspectora 2A.fmp12”.
Het bestandspad naar uw eigen online module kunt u in de online module vinden op het instellingen scherm.
De blauw gekleurde tekst is het bestandspad naar uw online module. (figuur 4)
Figuur 4