024-3483285 info@inspectora.nl

Sorteren records in bijlage afwijkingen

Voor het sorteren van records in de bijlage afwijkingen kun je het volgende te werk gaan.

Gaan module rapport – tabblad Afdrukken voorbeeld.

Selecteer hoe je wilt sorteren. Er zijn verschillende mogelijkheden. Als je kiest voor “Aanpassen” kun je zelf de sortering bepalen.
Selecteer daarnaar in het tabblad “Bijlage” ‘Bijlage – Afwijking” met een “V”. Klik daarnaar op “Voorbeeld”
Je krijg nu een nieuw scherm waarmee je de sortering kan regelen. Je kunt sorteervelden toevoegen en verwijderen. Daarnaast kun je de volgorde van sorteren regelen door een item hoger of lager in de rij te plaatsen.
In het hieronder afgebeelde voorbeeld worden de afwijkingen als volgt gesorteerd.
1. Sorteer nummer van iedere afwijking
2. Op de naam van de verdeler
Beide sorteervelden worden gesorteerd van laag naar hoog. (01-12, A-Z).

Klik op “Sorteren” om de records te sorteren.